دیشب به یاد تـــــــو تنـــــــــــــــها گریستم         مستانه گریه کـــــــــــــــردم، دریا گریستم

****       طوفان غـــــــــــم چو داد گلستان دل به باد
       بر حال پر پر گلـــــــــــــها گــــــــــریستم

       

+ نوشته شده توسط زلمـــــــــــی پنجشــــــیری در جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ و ساعت ۹:۹ قبل از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM


افغانستان هوای کابل هوای هرات هوای پشاور کندهار هند چین هوای ایران